Стоян Михайловски и кръгът "Мисъл". - Литературна мисъл, 1990, кн. 8, с. 37-50.


Михайлов, Димитър (1990) Стоян Михайловски и кръгът "Мисъл". - Литературна мисъл, 1990, кн. 8, с. 37-50. У нас


 Разгледани са литературните отношения и диалози между Стоян Михайловски и писателите от кръга "Мисъл.
  Статия
 Стоян Михайловски, "Мисъл"


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13811
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/