Практикум по ландшафтознание.


Петров, Галин (2011) Практикум по ландшафтознание. Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, 170 с. ISBN 978-954-524-792-7


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  13810
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/