Функции на дейността по избор в педагогическия процес


Христова-Коцева, Рени (2001) Функции на дейността по избор в педагогическия процес Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2001, 127 с. ISBN 954-524-217-5


 Дейността по избор е основно звено на педагогическия процес, където детето със своята активност е съпричастно към собственото си развитие; самовъзпитанието се реализира като резултат от единния процес на педагогическо взаимодействие. Самостойната позиция на детето прави дейността по избор благоприятна и достъпна за диагностика.
  Монография
 дейност по избор, творчество, педагогическо взаимодействие
 Издадено
  1381
 Рени Христова-Коцева

6. Петрова, К. Образователната среда – стимул за развитие на поведенческата компетентност при 5-7 – годишните деца. В: Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ, 2014.

3. Конакчиева, П. Детето и природата. Теоретично основи и съдържание на екологичното образование. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013. ISВN 978-954-524-910-5. (в библиография, с 210 № 116)

4. Конакчиева, П. Детето и природата. Технологична организация на екологичното образование в детската градина. УИ „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново, 2013. ISВN 978-954-524-911-2. (в библиография, с 180 № 139)

5. Петрова, К. Методи на педагогическа интерактивност в условията на детската градина. В: Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ. 2013.

2. Гайдова, Р. Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности за предучилищна възраст, Издателство "Слово",2006, с. 83-84, ISBN 978-954-439-855-2

1. Попов, Т. В: Дете-изкуство-семейство, изд. Музика VIVA, 2002, с. 48-49, ISBN 954-9990-08

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/