Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово.


Петров, Галин (2010) Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том V, В. Търново, 2010.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  13809
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/