Върху някои геоморфоложки и ландшафтни проблеми на долината на река Росица в пределите на Дунавската равнина.


Петров, Галин (2003) Върху някои геоморфоложки и ландшафтни проблеми на долината на река Росица в пределите на Дунавската равнина. Научна конференция РУ-СУ’03, том 40, сер. 9. Русе, 2003, 77-81.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  13806
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/