Картографски и други графически способи за характеристика на ландшафтната структура.


Петров, Галин (2003) Картографски и други графически способи за характеристика на ландшафтната структура. Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет, География, УИ „Еп. Константин Преславски“, 2003, 94-101.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  13805
 Галин Петров

1. М. Петрова. Пространствената структура на ландшафтите като индикатор за тяхната антропогенизация. Сборник 30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, 42-46. ISBN 978-954-2968-96-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/