Картографски и други графически способи за характеристика на ландшафтната структура.


Петров, Галин (2003) Картографски и други графически способи за характеристика на ландшафтната структура. Юбилейна научна конференция посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет, География, УИ „Еп. Константин Преславски“, 2003, 94-101. ISBN 954-577-139-9 COBISS.BG-ID - 1041003236


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  13805
 Галин Петров

2. М. Петрова. Пространствената структура на ландшафтите като индикатор за тяхната антропогенизация. Сборник 30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, 42-46. ISBN - 978-954-2968-96-2 COBISS.BG-ID - 1269208036 - с. 43

1. Велчев, А., Р. Пенин, Н. Тодоров, М. Контева. Ландшафтна география на България. С., Бълвест 2000, 2011, 235 с. ISBN - 978-954-18-0782-8 COBISS.BG-ID - 1239075812 - с. 185

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/