По въпроса за структурата и строежа на ландшафта.


Петров, Галин (2003) По въпроса за структурата и строежа на ландшафта. Юбилеен сборник “Приносът на историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование”. В. Търново, 2003, 336-346.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  13804
 Галин Петров

1. М. Петрова. Пространствената структура на ландшафтите като индикатор за тяхната антропогенизация. Сборник 30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, 42-46. ISBN 978-954-2968-96-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/