Манипулативни езикови похвати, използвани при създаването на образа на британския политик в таблоидите The Sun и The Daily Mirror в Медии и комуникации на 21.век, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 2603-3089, стр. 91-95.


Кушева, Гергана (2018) Манипулативни езикови похвати, използвани при създаването на образа на британския политик в таблоидите The Sun и The Daily Mirror в Медии и комуникации на 21.век, Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 2603-3089, стр. 91-95.


 Докладът разглежда манипулативните езикови похвати, които таблоидите The Sun и The Daily Mirror използват, при създаването на образа на британския политик. Анализирана е манипулативната употреба на собствени имена, несъответствието между заглавие и същински текст, както и употребата на чужда реч в текстовете за британските политици.
  Доклад
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  13802
 Гергана Кушева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/