Мизерният живот на Турнакис


Румпос, Димитриос (2012) Мизерният живот на Турнакис Книга „Дванадесет Синаксара” на Триандафилос Ипсилантис, превод: авторски колектив. В. Търновο: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 9-15. ISBN 978-954-524-853-5. COBISS.BG-ID 1248780772


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  13800
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/