Авторско свидетелство, Русия - No 640355 от 03.01.1977 (колектив)


Тодоров, Георги (1978) Авторско свидетелство, Русия - No 640355 от 03.01.1977 (колектив) Бюллетень изобретений , 1978,48.


 
  
 




 
  1380
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/