Радев, Радослав. Игрите на литературния кръг „Мисъл” и изучаване поезията на Пенчо Славейков и Пейо Яворов в училище – Игри, актьори, роли в класната стая и в живота. - Юбилеен сборник с докладите от националната конференция в чест на проф. Мария Герджикова. Състав. Дамянова, А. с.79-89.


Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Игрите на литературния кръг „Мисъл” и изучаване поезията на Пенчо Славейков и Пейо Яворов в училище – Игри, актьори, роли в класната стая и в живота. - Юбилеен сборник с докладите от националната конференция в чест на проф. Мария Герджикова. Състав. Дамянова, А. с.79-89. София


 В статията е анализирана ритуалната, дворцовата, пазарната форма на игра и нейното отражение в българската литература и включването ѝ в обучението при изучаване поезията на П. К. Яворов и П. П. Славейков.
  Статия
 игра, пазар, дворец, поезия, биография


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  13792
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/