Радев, Радослав. Примерни тестове за външно оценяване по български език и литература за 7. клас. Изд. Ciela. София, 2012, 112 стр.


Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Примерни тестове за външно оценяване по български език и литература за 7. клас. Изд. Ciela. София, 2012, 112 стр. София, Изд. Ciela.


 Книгата е учебно помагало, съдържащо тестове за външно оценяване за 7. клас
  Учебник / Учебно помагало
 тестове, оценяване, български език, литература


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  13791
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/