Радев, Радослав. Историята като събитие и тайна – Ние в науката и науката в нас. Сборник в чест на 50 – годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. с. 92-100. ISBN 978-954-400-982-3


Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Историята като събитие и тайна – Ние в науката и науката в нас. Сборник в чест на 50 – годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. с. 92-100. ISBN 978-954-400-982-3 Велико Търново. Изд. "Фабер"


 В статията се постава въпроса за съотношението между исторически факт и художествена идея и за анонимността в българската историческа поезия и проза.
  Статия
 поезия, тайна, число, мащаб, художествена идея, исторически факт, анонимност


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13790
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/