Автoрско свидетелство - Русия - No 601739 (колектив)


Тодоров, Георги (1976) Автoрско свидетелство - Русия - No 601739 (колектив) Бюллетень изобретений 1978, 13


 
  
 
 
  1379
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/