Радев, Радослав. Конструиране образа на българския смехотворец. - Арнаудов сборник Т.7., Русе. с.30-41. Ред. и състав.Русев, Руси, Николай Ненов, Яна Пометкова и др. ISBN 978-619-7058-06-2.


Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Конструиране образа на българския смехотворец. - Арнаудов сборник Т.7., Русе. с.30-41. Ред. и състав.Русев, Руси, Николай Ненов, Яна Пометкова и др. ISBN 978-619-7058-06-2. Русе. Изд. ЛЕНИ-АН


 В статията се проследява как в българската културна традиция се обособява смехотвореца като съотнасяне между фантастичните и смешните приказки.
  Статия
 смях, фантастично, педя човек, лакът брада, незнаян


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13789
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/