Радев, Радослав. Хронотопна функция на местоимението „наш” за изразяване на политическа, регионална и народностна принадлежност. Сборник „Време и пространство в културата на българи и сърби. Време и простор у култури бугара и срба. Състав. и редакция: проф. Радослав Радев, доц. Ценка Иванова. с.13-30. ISBN 978-954-579-975-4


Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Хронотопна функция на местоимението „наш” за изразяване на политическа, регионална и народностна принадлежност. Сборник „Време и пространство в културата на българи и сърби. Време и простор у култури бугара и срба. Състав. и редакция: проф. Радослав Радев, доц. Ценка Иванова. с.13-30. ISBN 978-954-579-975-4 Варна, изд. Славена


 В статията се проследява как местоимението "наш" от буквения смисъл се утвърждава като идея за регионална принадлежност на човек – "нашенци" (Чудомир), а оттам и като етноним.
  Статия
 наш, нашенци, регион, етническо, национално


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13787
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/