Радев, Радослав. „Навсякъде аз съм” – раждането и крахът на голямата илюзия в женската поезия през 50-те години на ХХ век – В: Неслученият канон. Българските писателки от 1944 до наши дни. Състав. и редактор Милена Кирова. София. 2013. с. 129-148. Изд. Алтера. ISBN 978-954-9757-92-7.


Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. „Навсякъде аз съм” – раждането и крахът на голямата илюзия в женската поезия през 50-те години на ХХ век – В: Неслученият канон. Българските писателки от 1944 до наши дни. Състав. и редактор Милена Кирова. София. 2013. с. 129-148. Изд. Алтера. ISBN 978-954-9757-92-7. София


 В статията са осмислени мотивите в женската поезия през 50-те години на 20 век и идеологизирането на творбите съобразно политическите идеи на комунистическия режим. Проследена е темата за бригадирското движение.
  Студия
 поезия, идеология, бригадири, труд, ентусиазъм, труженичка


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13786
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/