Радев, Радослав. Смехът на думите. Малапропизми и йотивизми в българската литература. Сб. Хуморът: Прочити, практики, техники. Състав. Генова, Дафина, Станой Станоев. с.175-203. ISBN 978-954-322-639-9


Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Смехът на думите. Малапропизми и йотивизми в българската литература. Сб. Хуморът: Прочити, практики, техники. Състав. Генова, Дафина, Станой Станоев. с.175-203. ISBN 978-954-322-639-9 София


 В студията се анализират думите с комично изразяване и интерпретация в българската култура и литература и са проследени жанровите особености на разкази, чийто сюжет се основава на комично възприемане и тълкуване на дума, например разказа "Номенклатура" на Чудомир.
  Студия
 малапропизми, йотовизми, комично, хумор, разказ


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13785
 Радослав Радев

1. Константинова, Даниела. Хуморът в хуманитаристиката. Проглас. 2014. Кн.2. с.332-333. ISSN1861–7902.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/