Радев, Радослав. Смехотворецът отвъд държавността. Арнаудов сборник. Т.8. Състав. Русев, Руси, Пометкова, Яна др. с.133-138. ISBN 978-619-7058-33-8.


Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Смехотворецът отвъд държавността. Арнаудов сборник. Т.8. Състав. Русев, Руси, Пометкова, Яна др. с.133-138. ISBN 978-619-7058-33-8. Русе. Изд. „ЛЕНИ-АН”.


 В статията е анализирана драмата на Николай Райнов "Имало едно време" с оглед развитието образа на смешника по време на българския княз Борис I.
  Статия
 смешник, маска, княз, боляри, християнство, езичество


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13784
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/