Радев, Радослав. Пораждане и същност на пролетарските смехотворци. Филологически сборник VI. Велико Търново – Твер. с.196-200. Електронно издание. ISBN 978-954-524-968-6.


Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Пораждане и същност на пролетарските смехотворци. Филологически сборник VI. Велико Търново – Твер. с.196-200. Електронно издание. ISBN 978-954-524-968-6. Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”


 В статията се откроява създаването на пролетарските смехотворци в края на 19. и началото на 20. век и мястото на "Дремиградски смешила" на Георги Кирков в този процес.
  Статия
 пролетариат, смешила, град, работници


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13782
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/