Радев, Радослав. Сезоните на Анчо Калоянов.- Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения. Състав. Иван Станков, Димитър Михайлов. В. Търново. Изд. Фабер. с.177-181. ISВN 978-619-00-0123-2.


Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Сезоните на Анчо Калоянов.- Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения. Състав. Иван Станков, Димитър Михайлов. В. Търново. Изд. Фабер. с.177-181. ISВN 978-619-00-0123-2. В. Търново.Изд. Фабер.


 В статията се прави аналитична характеристика на научната и творческа дейност на проф. Анчо Калоянов и се изтъква значението му за развитието на фолклористиката, както и художествените страни на белетристиката му.
  Статия
 учен, фолклор, белетрист, роман, характер


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13781
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/