Радев, Радослав. Интерпретации отвъдени от писането. Алманах за култура КИЛ. Приложение към в. „Кил. Култура, изкуство, литература”, бр.7-8, г.23, 2014. с.5-19. ISSN 1310 – 120X.


Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Интерпретации отвъдени от писането. Алманах за култура КИЛ. Приложение към в. „Кил. Култура, изкуство, литература”, бр.7-8, г.23, 2014. с.5-19. ISSN 1310 – 120X. Варна


 В статията се откроява значението на устната реч, на "думането" за развитието на българската култура през Възраждането.
  Студия
 устна реч, Възраждане, цветя, църква, думане


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13780
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/