Авторско свидетелство - Русия - No 559267 (колектив)


Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство - Русия - No 559267 (колектив) Бюллетень изобретений , 1977, 19.


 
  
 
 
  1378
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/