Радев, Радослав. Отстояване по Иван-Радевски. – Сборник „Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Академик Иван Радев на 70 години. Състав. Иван Станков, Димитър Михайлов. с. 18-22. ISSN 9789543227716


Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Отстояване по Иван-Радевски. – Сборник „Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Академик Иван Радев на 70 години. Състав. Иван Станков, Димитър Михайлов. с. 18-22. ISSN 9789543227716 София, изд. на БАН "Марин Дринов"


 В статията се анализира научната и обществена дейност на акад. Иван Радев и се открояват неговите приноси за изследването на българската възрожденска литература и на региона Велико Търново.
  Статия
 учен, изследовател, характер, творби


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13779
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/