Радев, Радослав. Сеирът – смехово действие отвъд смеха. В. Кил, Култура, изкуство, литература. Май-юни 2014. №.5-6. с.1 и 12; № 7-8 юли – август 2014. с.15. ISSN 1310 – 120X;


Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Сеирът – смехово действие отвъд смеха. В. Кил, Култура, изкуство, литература. Май-юни 2014. №.5-6. с.1 и 12; № 7-8 юли – август 2014. с.15. ISSN 1310 – 120X; Варна


 Статията изследва явлението "сеир" като проявление на българската култура през Възраждането и откроява неговите проекции в литературата и по-специално в публицистиката на Добри Войников.
  Статия
 сеир, зрелище, балкан, площадност


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13778
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/