Радев, Радослав. Фикционалност на българския и сръбския хумор – диалози с Горан Максимович. Фикционалност бугарског и српског хумора –диаjлози с Гораном Максимовичем. В: Стварност и фикциjа у култури срба и бугара. Зборник радова. Ниш. 2014.Приредила проф. д-р Надежда Jович. Издавачки центар Университет у Ниш – философски факултет. с.215-225. ISBN 978-86-7379-329-0.


Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Фикционалност на българския и сръбския хумор – диалози с Горан Максимович. Фикционалност бугарског и српског хумора –диаjлози с Гораном Максимовичем. В: Стварност и фикциjа у култури срба и бугара. Зборник радова. Ниш. 2014.Приредила проф. д-р Надежда Jович. Издавачки центар Университет у Ниш – философски факултет. с.215-225. ISBN 978-86-7379-329-0. гр. Ниш, Р Сърбия


 Статията е своеобразен диалог с изследванията на Горан Максимович за сръбския хумор, така че да се постигне съответствие между българската и сръбската култура и литература.
  Статия
 хумор, сръбски, български, сатира, пародия, анекдот


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13776
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/