Радев, Радослав. Личната читателска стратегия и образователната идея на читателя. В: Сборник „Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на вниманието към четенето (подготвителни за училище групи и 1.- 4 клас)”. Електронна книга по проект на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. ISBN 978-619-90391-2-0.


Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Личната читателска стратегия и образователната идея на читателя. В: Сборник „Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на вниманието към четенето (подготвителни за училище групи и 1.- 4 клас)”. Електронна книга по проект на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. ISBN 978-619-90391-2-0. гр. Велико Търново


 В статията е осмислена личната читателска стратегия на ученика чрез синтеза между отделните изкуства с приложени уроци за открояване на тезата за индивидуалния път на читателя към текста.
  Статия
 читател, ученик, синтез, изкуства, индивидуалност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  13774
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/