Радев, Радослав. Настроението в българската литература и култура – среща на веселието и тъгата. Расположенье у бугарской кньижевности и култури – сусрет веселья и туге. – Зборник радова: „Емоциjе у култури срба и бугара.” Сборник:„Емоциите в културата на сърби и българи”. Главни и одговорни уредник проф. др Боjана Димитриjевич.ISBN 978-86-7379-411-2


Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. Настроението в българската литература и култура – среща на веселието и тъгата. Расположенье у бугарской кньижевности и култури – сусрет веселья и туге. – Зборник радова: „Емоциjе у култури срба и бугара.” Сборник:„Емоциите в културата на сърби и българи”. Главни и одговорни уредник проф. др Боjана Димитриjевич.ISBN 978-86-7379-411-2 гр. Ниш, Сърбия


 В статията е разгледано настроението като естетическо, психологическо и социално явление в българската литература, което в много голяма степен се определя от характера на българина. Основно са анализирани творби на Иван Вазов и Йордан Йовков.
  Статия
 настроение, аргументи, лудост, менливост, тълпа


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  13770
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/