Автoрско свидетелство, Русия, No 643953 (колектив)


Тодоров, Георги (1976) Автoрско свидетелство, Русия, No 643953 (колектив) Бюллетень изобретений 1979, 3.


 
  
 
 
  1377
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/