От виртуална катедра към виртуален университет (М.Тодорова)


Тодоров, Георги (2004) От виртуална катедра към виртуален университет (М.Тодорова) Научна конференция на Педагогически факултет , В.Търново


 
  
 
 
  1374
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/