Радев, Радослав. Смехотворецът в българската литература и култура. Т.1.Варна. Изд. Славена.376 с. ISBN 978-619-190-068-8.


Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. Смехотворецът в българската литература и култура. Т.1.Варна. Изд. Славена.376 с. ISBN 978-619-190-068-8. Варна: Славена


 Книгата представя теорията и историята на създаване на българския смехотворец от Възраждането до съвременността. Уточнени са различните роли на шута, на хитреца, на зевзека и са съотнесени към различните смехови проявления и форми.
  Монография
 смях, смехотворец, шут, хитрец, зевзек, бръснар, плашило, изобразително изкуство, литература


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13738
 Радослав Радев

4. Владимир Стоянов. Смехотворецът в българската литература и култура. В. Литературен свят Бр.108. юли 2018. рецензия

2. Владимир Донев. Характерология на българския смях. Електронвно списание.Liternet. Бр.12. 2017. Рецензия

3. Представиха книгата на проф. Радослав Радев. Смехотворецът в българската литература. Златина Димитрова. В. Янтра днес. 7 март 2017.

1. „Смехотворецът в българската литература и култура” – Рецензирана от проф. Сава Василев в Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, Буква „Н” 2016.с.571-572.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/