Европейските програми и използването им във висшето образование (Тодорова М.)


Тодоров, Георги (2004) Европейските програми и използването им във висшето образование (Тодорова М.) Сп. "Наука", 6 , стр 33 – 40.


 
  
 
 
  1373
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/