Визуалната комуникация на градската среда и възпитателната работа при 5-6 годишни деца


Гостилов, Стефан (1997) Визуалната комуникация на градската среда и възпитателната работа при 5-6 годишни деца Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. , Велико Търново


 За решаване на проблема в разработката се използват основните психо-физиологически измерения и биологически възможности за възприемане, преработка и реагиране на дозирано количество и качество визуална информация, достатъчна за намиране на верни ориентири и реални координати на зримия свят в детското съзнание.
  Доклад
 визуална комуникация, знак, символ


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1370
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/