НЯКОИ ВЪНШНИ РЕЗЕРВИ ЗА РАСТЕЖА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ


Аркадиев, Димитър (2017) НЯКОИ ВЪНШНИ РЕЗЕРВИ ЗА РАСТЕЖА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ Сп. СТАТИСТИКА, София, НСИ, 2017, кн.1, с. 41-65. ISSN: 2367-5497.


 В статията се обсъжда проблемът с демографската криза в България. Предлагат се някои външни резерви за подобряване на демографската ситуация. Тези резерви могат да бъдат: лицата с българско гражданство в страните по света; родените в България лица, живеещи извън нея; лица от страни, близки по език и култура до българите; имигранти от държави, където основната религия е християнството; имигранти от страни, където основната религия е различна от християнската - ислям, будизъм, хиндуизъм, юдаизъм и други. Обсъждат се предимствата и недостатъците на всяка от посочените резерви. Броят на българските граждани извън България към 2011 г. е над 0.5 млн., от които над 90% са в държавите от Европейския съюз. Броят на родените в България и намиращи се извън нея към 2011 г. е над 1 милион. От тях в Европейския съюз са 50%, а в Турция - 40%. Лицата от български етнос и потекло (в държавите, където се регистрира) извън България са над 0.5 милиона. Посочените категории в определена своя част се припокриват и преливат една в друга. Затова общият количествен резерв от всички източници се оценява на 0.5 - 1 млн. души. Разглеждат се условията, които българската държава трябва да осигури, за да привлече и устрои имигрантите и завърналите се в страната.
  Статия
 демографска криза, България, емигранти, имигранти, българско гражданство, български етнос, родени в България


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13699
 Димитър Аркадиев

1. Yelis Erolova.Refugee Integration in Bulgaria: Conditions and Challenges.Гласник Етнографског института САНУ,2019, LXVII (3); 559–571.

2. Йелис Еролова. Защо бежанците не могат да бъдат фактор, влияещ върху демографската ситуация в България?, Население, 2019, кн. 3, с. 545-585.

3. Румен Иванов. Българската народност на Балканите – опит за исторически, демографски и антропогеографски обзор. Хасково, РБ „Хр. Смирненски“, 2019, 440 с. ISBN 978-619-7230-12-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/