Дърво с корен и корона. Размисли за творбата в работния процес с метода на Позитивната психотерапия


Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2013) Дърво с корен и корона. Размисли за творбата в работния процес с метода на Позитивната психотерапия Сборник „20 години Позитивна Психотерапия в България. Наука, Обучение, Практика”, Издателство Славена, Варна, 2013, ISBN 978-954-579-978-5


 
  Отзив
 
 Издадено
  13698
 Анастасия Тонкова-Шрьотле

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/