Използването на креативно-игрови метод „Контури на тялото” като нетрадиционна форма в обучението по изобразително изкуство


Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2014) Използването на креативно-игрови метод „Контури на тялото” като нетрадиционна форма в обучението по изобразително изкуство Международна научна конференция „Изкуство и образование- традиции и съвременност” Том II, Пловдив 23-24.10. 2014, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2015, ISBN 978-954-2963-13-4


 В доклада е анализиран на теоретично и практическо равнище проблемът за креативно-игровия метод „Контури на тялото” и мястото му в съвременните форми на обучение. Често тематизиран е проблемът за междуличностното общуване в педагогическия процес на базата на себеусещането и разпознаването на личностните ресурси на индивида. За организирането и прилагането методики, които да акцентират към темата, се изисква запознаване с аспектите на играта като дейност, изкуството като процес и на човешкото тяло като изразно средство, носещо конкретна символика и послание. Систематизирани са някой ключови моменти от същността на играта и естетиката в контекста на педагогиката, психологията и психотерапията. Креативно-игровият метод „Контури на тялото” е разгледан в три различни сфери на приложение : педагогическа, социалнопоедагогическа и артистична, като са посочени целите и резултатите от употребата му.
  Доклад
 Ключови думи: креативност, игра, метод, образователни технологии, педагогика, изкуство, естетика, арт терапия, психотерапия, процес, себепознание, общуване, граници, тяло, ресурс


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  13697
 Анастасия Тонкова-Шрьотле

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/