Четири димящи дула. Защита, нападение и завоевание в територията на арттерапията


Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2014) Четири димящи дула. Защита, нападение и завоевание в територията на арттерапията Международна научна конференция „От сетивното към визуалното- изследователски аспекти”, Велико Търново 28.11. 2014, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, ISBN 978-619-208-039-6


  За интересуващите се от сферата на арттерапията особено интригуващи са паралелите и конфронтацията между двете ключови понятия в съдържанието й: изкуство и терапия. Този доклад се опитва да даде опорни точки за балансът между разбирането за терапевтичен процес, отношението към естетически продукт и значението на творческия процес в жизненото пространство на личността при конфликтни за субекта постановки. Чрез представянето на подбрани казуси, където водеща нишка е сходността в „творбата”-краен продукт, е направен опит да се визира спецификата на арттерапевтичната материя. Докладът подкрепя мнението, че разнообразието, значението, видовете, приложението, функциите, ползата от арттерапията са правопропорционални на становищата на специалистите работещи с психо/арт тепевтичната, педагогическата, изкуствоведската материя.
  Доклад
 Арттерапия, изкуство, терапевтичен процес, арт-брут, психопатология, изкуството като процес, творбата като обект, защитни механизми


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  13696
 Анастасия Тонкова-Шрьотле

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/