Паралелният живот на едно голямо дело: "Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук".


Булева-Петрова, Марияна (2016) Паралелният живот на едно голямо дело: "Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук". - Музикални хоризонти, 2016, 6, с. 25-26. Print ISSN 1310-0076


 Статията представя издание с диск, което представя по нов начин труда на Елена Стоин върху музикалнофолклорните области на България
  Отзив
 музикалнофолклорни диалекти, проект, Горица Найденова, архив


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  13695
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/