Фразеологизми със сходна и тъждествена номинация в новогръцкия и българския език


Рикевски, Румен (2016) Фразеологизми със сходна и тъждествена номинация в новогръцкия и българския език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.VIII. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016. 216-225 c. ISBN: 978-619-208-060-0


 
  Доклад
 фразеологизми, номинация, пълна еквивалентност, частична еквивалентност
 Издадено
  13694
 Румен Рикевски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/