За колокациите и устойчивите словосъчетания в новогръцкия език


Рикевски, Румен (2015) За колокациите и устойчивите словосъчетания в новогръцкия език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.VII. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015. 155-160 c. ISBN: 978-954-524-996-9


 
  Доклад
 колокации, устойчиви словосъчетания
 Издадено
  13693
 Румен Рикевски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/