Компютърна обработка на естествени езици – формализми за автоматичен морфологичен анализ


Рикевски, Румен (2011) Компютърна обработка на естествени езици – формализми за автоматичен морфологичен анализ Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.V. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011. 365-369 c. ISBN: 978-954-524-780-4


 
  Доклад
 
 Издадено
  13692
 Румен Рикевски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/