Компютърна обработка на естествени езици – аспекти на автоматичен синтактичен анализатор


Рикевски, Румен (2009) Компютърна обработка на естествени езици – аспекти на автоматичен синтактичен анализатор Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.IV. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 383-387 с. ISBN: 978-954-524-718-7


 
  Доклад
 
 Издадено
  13691
 Румен Рикевски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/