Методика за автоматизирано изграждане на честотен речник на новогръцкия език


Рикевски, Румен (2008) Методика за автоматизирано изграждане на честотен речник на новогръцкия език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.III-1. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, 252-257 c. ISBN: 978-954-524-663-0


 
  Доклад
 
 Издадено
  13690
 Румен Рикевски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/