Употреба на някои остарели предлози в съвременната гръцка публицистика


Рикевски, Румен (1996) Употреба на някои остарели предлози в съвременната гръцка публицистика Societas Classica. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, 112-121 c. ISBN: 954-524-135-7


 
  Доклад
 
 Издадено
  13689
 Румен Рикевски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/