Съпоставителен анализ на фразеологизми с неизменяемо местоимение и глагол в новогръцкия и българския език


Рикевски, Румен (2017) Съпоставителен анализ на фразеологизми с неизменяемо местоимение и глагол в новогръцкия и българския език Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, т.IX. В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2017, 143-150 с. ISBN: 978-619-208-128-7


 
  Доклад
 фразеологизми
 Издадено
  13688
 Румен Рикевски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/