Рецензия за: D. Genova. Studying Humour Seriously


Демиркова, Ралица (2013) Рецензия за: D. Genova. Studying Humour Seriously Проглас, 2013, XXII (2), с. 187-190. Print ISSN 0861-7902


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13671
 Ралица Демиркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/