Подготовка на децата за писане – задължение и отговорност на учители и родители


Гостилов, Стефан (1994) Подготовка на децата за писане – задължение и отговорност на учители и родители Програма за провеждане на научно-теоретична конференция на тема: “Семейството като възпитателен фактор”. Велико Търново


 Грижата за подготовката на децата за училище, е грижа и отговорност, както на учителите в ПВЗ, така ина родителите. Практиката доказва, че при най- доброто си желание за развитие на своите деца, родителите не винаги знаят как да го постигнат и допускат обременяване на детското съзнание и подтискане на емоционалното им и интелектуалното израстване.
  
 подготовка на децата
 
  1367
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/