A Tough Nut to Crack: Learning and Teaching Idioms


Демиркова, Ралица (2006) A Tough Nut to Crack: Learning and Teaching Idioms Сб. от научна конференция “Съвременно образование и чужд език”, Велико Търново, май 2004 г. Ред. М. Христова, С. Грудкова и Я. Коева. Велико Търново: АСТАРТА, 2006, с. 171-183. ISBN-10: 954-8324-98-9, ISBN-13: 978-954-8324-98-4


 Докладът е опит да се посочат някои от причините защо идиомите са трудни за изучаване и да се предложат някои съвети, които учителите по чужд език биха могли да използват при избора и подготовката на материали и упражнения за английските идиоми.
  Доклад
 English idioms, learning and teaching strategies, practical exercises


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13666
 Ралица Демиркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/