Focus on Bulgaria: Designing a Task for the ESP Classroom


Демиркова, Ралица (2005) Focus on Bulgaria: Designing a Task for the ESP Classroom Сб. от национална научна конференция “Девети майски научни четения”, Русе, май 2004, Русе: Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев, 2005, т. 44, серия 7.1. ISSN 1311-3321


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  13665
 Ралица Демиркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/