“Измерване и оценяване на развитието на интеркултурната компетентност на обучаемите при прилагане на интеркултурен подход в чуждоезиковото обучение"


Кильовска, Ваня (2016) “Измерване и оценяване на развитието на интеркултурната компетентност на обучаемите при прилагане на интеркултурен подход в чуждоезиковото обучение" Електронен сборник „Учителят прави училището”, Университетско издание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016


 
  Статия
 интеркултурна компетентност, интеркултурен подход, оценяване
 Издадено
  13664
 Ваня Кильовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/